חשמלאי מוסמך

1 אודות המקצוע והמגמה

חשמלאי מוסמך עוסק בביצוע עבודות הקמה והתקנה של מתקני חשמל:

ביצוע בדיקת תקינות ואיתור תקלות במתקן חשמלי כולל עריכת תכניות טכניות למתקני חשמל,

כשהמתקן בעל עוצמת זרם שאינה עולה על A 80 X 3.

ביצוע ותכנון שינויים ותוספות במתקן חשמלי.

פירוק, הרכבה וביצוע אחזקה שוטפת של מתקן חשמלי.

כל זאת עפ"י חוק ותקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985 המקנה לו רישיון חשמלאי מוסמך בשלבים, בהתאם לתקנות החשמל, ולהנחיות המנהל למתן רישיונות חשמל באגף.

2 תנאי קבלה

1 .בוגרי 10 שנות לימוד.

2 .בחינת מיון במתמטיקה ברמה של 10 שנות לימוד.

3 .ראיון בוועדת קבלה.

 

בחינות ותעודות - לאחר עמידה בכל דרישות תכנית הלימודים

1 .בחינות גמר חיצוניות:

א. תורת החשמל.

ב. מתקני חשמל ורשת.

ג. מכונות חשמל.

ד. מעבדה ועבודה מעשית.

2 .בחינות גמר פנימיות: בכל שאר המקצועות הנלמדים בנוסף לבחינות החיצוניות.

תעודות 1 .תעודת גמר – "חשמלאי מוסמך"

רישיון חשמלאי מוסמך רישוי בחשמל עפ"י תקנות החשמל (רישיונות) התשמ"ה-1985 רישוי

ובהתאם להנחיות המנהל למתן רישיונות חשמל באגף.